Hoidot

Kaikki hoitomenetelmät ja tekniikat eivät sovellu kaikille, joten hoitosuunnitelmasi tehdään aina yhdessä yksilöllisesti juuri sinulle. Tässä lyhyt kuvaus eri hoidoista:

Klassinen hieronta:

Hieronta vaikuttaa lihaskudokseen vähentämällä tai poistamalla lihasrasitusta, normalisoimalla sen verenkiertoa ja nopeuttamalla sen palautumista. Hieronta vähentää kipua, vaikuttaa välillisesti hermokudokseen, mekaanisesti ihoon, avaa käsittelyalueen paikallista hiusverenkiertoa, parantaa imunestekiertoa ja vaikuttaa jonkin verran jopa sisäelimiin ja keuhkojen toimintaan.
Mikäli sinua kiusaavat esim. lihas- tai nivelkivut, lihasjännitykset, nivelten huonontunut liikkuvuus, stressi, lihasperäinen päänsärky, ruoansulatushäiriöt, sormien tai varpaiden puutumiset/pistelyt, arpi- tai sidekudosmuodostumat, reuma(ei akuutissa vaiheessa oleva), leikkauksen jälkitila tai jos ihan vain haluat rentoutua, olet lämpimästi tervetullut Hieronta-Aittaan.
Hierontaa en kuitenkaan suosittele, mikäli sinulla on kuumeinen flunssa, akuutti tulehdustila, pahanlaatuisia kasvaimia tai kasvaimia, joiden alkuperä ei ole selvillä, laskimosairauksia, iho-infektioita, hemofiliaa, pehmytkudosvammoja, tyrä, suurentuneet imusolmukkeet tai selvästi heikentynyt verenkierto raajoissa. Näissä tapauksissa kannattaa keskustella asiasta hoitavan lääkärin kanssa.

Fascia-käsittely

Lihaskalvo eli fascia ympäröi kaikkia lihaksia ja kehon muita pehmytkudoksia. Fascia-rakenne yhdistää eri kehonosat toisiinsa antaen keholle sen ryhdin ja muodon. Fascioiden jännitystilat heikentävät lihasten venymiskykyä, heikentävät voimantuotto-ominaisuuksia ja aiheuttavat kivun tunnetta. Nivelten liikelaajuus pienenee ja liikerajat vääristyvät. Myofaskiaalisten menetelmien tavoitteena on lihasten ja nivelalueiden kudosten elastisuuden lisääminen, tätä kautta liikelaajuuden kasvattaminen ja liikkeiden kivuttomuus.

Kinesioteippaus:

Hoidon yhtenä osa-alueena käytän tarvittaessa kinesioteippausta. Kinesioteippauksella pyritään vähentämään kipua, kasvattamaan nivelen liikelaajuutta sekä vaikuttamaan liikkeen laatuun, parantamaan kehon asento- ja liiketuntoa sekä vaikuttamaan lihastoimintaan. Erityisesti kroonisesta kivusta ja etenkin tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivät kaikenikäiset ihmiset hyötyvät kinesioteippauksesta.

Nivelen liikkuvuuden parantaminen

Mobilisoiva hieronta:

Mobilisoiva hieronta eroaa perinteisestä hieronnasta sinä, että se kohdistuu myös niveliin ja nivelkapseliin sekä syvemmällä sijaitseviin muihin lihaksiin. Mobilisoivalla hieronnalla pyritään vaikuttamaan nivelen liikeratojen parempaan ja laajempaan liikkuvuuteen sekä vähentämään kipua. Niveltä liikutetaan ja samaan aikaan pyritään saamaan tehokas venytys niveleen ja nivelen yli meneville lihaksille.

Nivelmobilisaatio:

Nivelmobilisaatio on niveleen ja sen kudoksiin kohdistettua liikehoitoa. Sillä tavoitellaan nivelen liikelaajuuden ja nivelväljyyden kasvua lisäämällä nivelkapselin, nivelsiteiden ja muiden tukirakenteiden elastisuutta. Mobilisaatiolla pyritään myös lievittämään kipua ja parantamaan nivelrakenteiden aineenvaihduntaa. Mobilisaatiota voin käyttää hoitomuotona jos sinulla on nivelen liikerajoitus, jonka voidaan olettaa olevan yhteydessä vaivoihisi.
Traktiota voin käyttää joko tutkimuskeinona tai hoitona. Traktio suoritetaan vetämällä nivelpintoja kohtisuorasti irti toisistaan eli niveleen tehdään tilaa ja hoitomuotona traktio venyttää kaikkia niveltä ympäröiviä kudoksia ja lisää niiden elastisuutta jolloin nivelvälys kasvaa. Nivelpinnat erkanevat toisistaan, jolloin paine nivelpinnoilla vähenee. Traktion avulla nivelen aineenvaihdunta ja nivelvoiteen eritys lisääntyy sekä nivelperäinen kipuaistimus lievittyy. Traktio ei sovellu sinulle mikäli sinulla on voimakkaasti heikentyneet nivelkudokset esim. vaikea nivelreuma, tulehtunut nivel, tekonivel, venymis- tai repeämisvammasta kärsivä nivel, yliliikkuvuus tai traktion yhteydessä tuntuva kipu. Traktio- ja mobilisointikäsittelyjä teen hoitosuunnitelman mukaisesti niille asiakkaille ja nivelille jotka niistä hyötyvät.
Met-tekniikka eli muscle energy technique voidaan luokitella venytystekniikaksi.Se on äärimmäisen pehmeä ja turvallinen tekniikka. Siinä vammariski on pienempi kuin perinteisessä passiivisessa venytyksessä koska kudosta ei viedä ääriasentoon. Olet itse mukana tekniikan suorituksessa, millä on hyviä vaikutuksia hermo-lihasjärjestelmän toimintaan. Tässä tekniikassa lihasta ei ainoastaan venytetä vaan myös lihaksen voimantuotto- ja koordinaatio-ominaisuudet kehittyvät. Met-tekniikkaa voin käyttää lihaskireyksien tai nivelen liikerajoituksen hoitamiseen, lihaksen aineenvaihdunnan parantamiseksi, kivun lievitykseen tuki-ja liikuntaelimistössä tai lihaksen voiman ja koordinaation parantamiseksi.